© Copyright by ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI Sp. z.o.o ul. Obroki 130 Katowice. REGON: 276708558. NIP: 634-23-55-985
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Katowice nr konta 26 1540 1128 2112 9131 4693 0001.
Sąd Rejonowy w Katowicach, KRS 0000 107 504, Kapitał zakładowy: 50.000 zł